Shpenzimet

Subjekti Lloji i Shpenzimit Shpenzimi(€) Pagesa(€) Borgji i mbetur(€) Viti