DonacionetSubjekti Kontribuesi Data Vlera Totale(€) Pranuar përmes Bankë/Arkë