Donacionet



Subjekti Kontribuesi Data Vlera Totale(€) Pranuar përmes Bankë/Arkë